Blog

Araştırma Nedir?

Araştırma Nedir? Durumu veya olguyu anlamak ve tanımlamak, problem ve fırsatları belirlemek için bilgilerin toplanması sürecine araştırma denir.

Araştırmada süreç problem ve soru ile başlar. Araştırma problemi, bir veya birden fazla değişkenin ilişkisinde ne tür bir soru çıkarttığını belirler. Araştırma sürecinin ilk aşaması, cevaplanabilen bir araştırma problemi belirlemedir. Araştırmalar genellikle süreçler içerisinde bir veya birden fazla problemi çözmek için yapılır. Bir gerçeği gün yüzüne çıkartmak, sorunlara çözüm üretmek, yeni konuları gündeme almak gibi konular araştırma kapsamında incelenebilir.

Araştırma Nedir?

Araştırmada problem belirlendikten sonra, bu problemin çözüme kavuşması için toplanan verilerin değerlendirildiği aşamada nitel ve nicel olmak suretiyle iki yöntem uygulanır. Nitel araştırma yöntemlerinde daha çok etkileşimi gerektiren stratejiler tercih edilir.

Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Söylem Analizi; Kullanılan dil üzerine yapılan bir analiz yöntemidir. Kim ne söylüyor sorusu yerine Ne anlatmak isteniyor sorusuna cevap arar. Anlam bütünlüğü, gösterge ve sözdizimsel yapı temel kavramları olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Derinlemesine Görüşme; Tutum ve davranışların temelinde yatan nedenlere cevap arar. Kanaat önderlerinin kişisel görüşlerine ayrıca önem verilir.
 • Doküman İncelemesi; Yazılı, görsel, gözlem ve görüşme materyallerinin kullanılmadığı durumlarda doküman incelemesi yöntemi uygulanabilir veya elde mevcut bulunan verileri desteklemek için tercih edilebilir.
 • Odak Grup; belirli bir konu üzerinden bir grup katılımcının tutum, davranış ve düşüncelerini analiz etmeyi amaçlayan planlı bir tartışma etkinliğidir.

Nicel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel veriler üzerinden sistemli bilgi etme yöntemlerine nicel araştırma denir. Bu yöntemler genel itibariyle nesnel ve güvenilir bilgiler verir. Nicel araştırmalarda bu durum böyle değildir, daha çok soyut veriler üzerine çalışmalar yapılır.

Halkla ilişkiler reklamcılık ve tanıtım alanlarında en çok tercih edilen ve kabul gören nicel araştırma yöntemi anketlerdir. Anketler, daha önce belirlenmiş bir sıralamaya göre düzene sokulmuş sorulara cevap aranarak bilgi edinme yöntemine denir.

Halkla ilişkiler uzmanları diğer araştırma yöntemlerine nazaran anket çalışmasını daha çok tercih ederler. Kampanyanın etkilemek istediği hedef kitle üzerinden yapılan, bir form üzerinden belli bir sıraya göre düzenlenmiş, veri toplama yöntemidir.

Araştırma Nedir?

Araştırma Çeşitleri

Nitel veya nicel tüm araştırma yöntemleri yedi başlık altında değerlendirilmektedir. Bu araştırmaları bir kalıp halinde değerlendirmek yanlış olur. Bunlar haricinde de birçok çeşide rastlamak mümkün.

 1. Kamuoyu Araştırması; bir diğer haliyle tutum araştırması. Hedef kitlenin belli bir marka hakkında ne hissettikleri ve düşündüklerini anlamak için hazırlanan araştırma yöntemidir.
 2. Motivasyon Araştırması; insanların veya toplulukların bir düşünce ve davranış sistemini anlamaya yönelik yapılan araştırma çeşididir. Neden belli bir düşünceye sahip olduklarını veya neden belirli davranışlar sergilediklerine dair çalışmalar yapılır.
 3. Sosyal ve Ekonomik Araştırma; Kurum veya kuruluşun reklam çalışmalarına yön verebilecek sosyal ve ekonomik eğilimleri analiz etme amacıyla yapılan araştırmalar.
 4. Pazarlama Araştırması; hedef kitlenin hangi ürünleri satın aldıkları, hangi ürünleri satın almaya meyilli oldukları veya hangi ürünlerden uzak durduğuna dair yapılan pazarlama araştırma çeşididir.
 5. Metin Araştırması; belirli mecralar üzerinden yayınlanan metinlerin insanlar tarafından okunduğunda anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine yapılan araştırma.
 6. Okur Araştırması; insanların okudukları ve inceledikleri içeriklerin akıllarında kalıp kalmadığına dair yapılan araştırma.
 7. Değerlendirme Araştırması; yapılan reklam kampanyası çalışmalarının hedef kitle üzerinde başarılı olup olmadığı ile alakalı analizler yapılan araştırma çeşididir.

Araştırma, halkla ilişkiler reklamcılık ve tanıtım organizasyonlarının temelini oluşturan bir kavramdır. Araştırma aşamalarında kurum veya kuruluşların sorunlar ile ilgili genel bir yol planı haritası çıkartılır. Bu harita üzerinden kampanyalar tasarlanır. Elde edilen veriler ne kadar güçlü olursa kampanyalar da o kadar güçlü olur.

Araştırmanın Önemi

Araştırma, temeli bilgiye dayanan kararlar almanın planını oluşturur. Problemleri tanımlamak, çözüm yolları üretmek ve yeni sıfırdan bilgiler elde etmek için gerçekleştirilen planlı bir süreçtir. Araştırmanın en önemli yönlerinden biri, doğru verilerin elde edilmesi, derlenmesi ve analiz edilmesidir.

Bu veriler, bilim dünyasından iş dünyasına kadar geniş bir kitle üzerinde etkili ve doğru kararlar almayı sağlar. Ayrıca, bilimsel gelişmelerin ve yeniliklerin önünü açar, toplumsal sorunlara çözümler sunar. Bu yüzden, titizlikle yürütülen araştırmalar, hem akademik hem de pratik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Araştırma Nedir? başlıklı bu makalemde size fayda sağlayacak diğer bazı kaynaklara yer vermek isterim;

Kaynaklar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu