Blog

Reklam Kampanyası (Halkla İlişkiler) Nedir?

Reklam Kampanyası belli bir zaman aralığı içerisinde bir veya birden fazla hedef kitleye verilen mesajların olumlu veya olumsuz stratejik bir çalışmasıdır.  Kampanya kurumsal amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesi için hazırlanmış ve tasarlanmış eylem planlarına verilen genel bir terimdir.

Aynı anda grup veya grupların düşüncelerini değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışır. Hedef kitlelere belirli istenilen fikirleri, düşünceleri veya kararları teşvik etme amacıyla tasarlanmış çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar kurumun içerisindeki bir birim tarafından yönetilebileceği gibi dışarıdan alınan bir hizmet ile de yönetilebilir.

Kısa dönemli planlı faaliyetler yani kampanyalar durum veya sorunların çeşidine bağlı olarak kendi içerisinde de farklı türlere ayrılabilir. Reklam kampanyaları, pazarlama kampanyaları, seçim kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları veya ticari kampanyalar olarak farklı farklı kampanya çeşitleri vardır.

Reklam Kampanyası (Halkla İlişkiler) Nedir?Belli bir zaman diliminde planlanan, özel ve kategorize edilmiş bir amacı olan kampanyalar bu sınıflarda değerlendirilir.

Örneğin seçim dönemi yapılan seçim kampanyaları veya ramazan/kurbana özel yapılan sivil toplum kuruluşu reklam kampanyaları veya kasım aylarında yapılan efsane kasım kampanyaları gibi zamana veya içeriğe göre reklam kampanyası kategorilerine dahil edilebilir.

Kampanyalar hedef kitlelere göre de kategorize edilebilir. Her ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin sonuç olarak kampanyalar marka, kurum, kuruluş veya kişilerin karşılaştığı sorunları çözmek için tasarlanmıştır.

Reklam Kampanyası Amaçları

Bir reklam kampanyasının başarılı ve etkili olabilmesi bu gayeleri taşıması gerekir. Bu gayeleri taşımıyorsa o reklam kampanyası değildir. Bu amaçlar kampanya süreci aşamalarının en başında değerlendirilir ve belirlenir.

Amaçlar hedefler ile anlamlı olur. Eğer bu ikisi de doğru zemine oturtulmamışsa kampanyada başarılı olmak imkansızdır. Kampanyaların beş temel gayesi vardır.

  • Bilgilendirmek; farkındalık oluşturmak.
  • İkna Etmek; inandırmak, motive etmek.
  • Kamuoyu Oluşturmak; istenilen düşünceyi veya davranışa uygun hareket ettirmek.
  • Hedef Kitleye Ulaşmak; kitlelere ulaşmak için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak.
  • Sonuca Ulaşmak; kampanya kapsamındaki stratejileri hayata geçirerek hedeflenen sonuçlara ulaşmak.

Reklam Kampanya Sürecinin Aşamaları

Konusu, kapsamı veya amaçları her ne olursa olsun kampanyanın birbirini takip eden adımları vardır. Dört aşamalı kampanya modeli ile bu konuya izahat getirelim;

  1. Problemi Tanımla; durum analizi de denilebilir. Şuan ne oluyor, ne durumdayız, sorun ne, çözüm ne?
  2. Plan ve Programla; Ne yapmalı ve neden yapmalıyız?
  3. Eylem ve İletişim Planı; Nasıl ve ne zaman yapmalıyız?
  4. Değerlendirme; Nasıl yaptık?

Kampanya

Reklam kampanya sürecinin ilk adımı tanımlama bölümünde Şuan ne oluyor? sorusu sorulsa da sadece problemler ile ilgilenilmemekte, bu aşamada fırsatlar da değerlendirilmektedir. Durum analizi ve araştırmalar da yapılmaktadır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle bir yol haritası çıkartılır, durum analizi yapılır. Buna da SWOT analizi denir.

İkinci aşamada Ne yapmalı ve neden yapmalıyız? Sorusuna cevap aranır. Bu bölüm strateji bölümü olarak da değerlendirilebilir. Tanımlama aşamasında toplanan veriler burada amaç ve hedeflere göre stratejiye dönüştürülür. Reklam kampanyalarının stratejisi bu bölümde belirlenir.

Üçüncü aşamada Nasıl ve ne zaman yapmalıyız? İle eylem ve iletişim aşamasının adımı atılmış olur. Uygulama bölümü olarak da değerlendirilebilir. Planlanmış olan her şey doğru zaman ve doğru yerde ortaya çıkmalıdır.

Dördüncü aşamamızda Nasıl yaptık? Sorusu sorulur ve yapılan işler değerlendirme aşamasında değerlendirilir. Analizler ve raporlar ele alınır ve değerlendirilir. Reklam kampanyası süreci içerisinde yapılan tüm işler değerlendirilir. Sonuçlar ve etkiler analiz edilir.

Kampanyanın devam edip etmeyeceğine karar verilir veya sonraki kampanyalarda bu kampanyada yapılan durum değerlendirilmesi bir yol gösterici olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu